Novosti

BLUE DEAL

Za BLUE DEAL projekt otok Čiovo je odabran s hrvatske strane kao pilot područje za Republiku Hrvatsku sa sljedećim projektnim aktivnostima:

  • Ispitivanje javnog mnijenja - anketiranje lokalnog stanovništa na temu plave energije i obnovljivih izvora energije (OIE), kako bi se dobile povratne informacije o prihvaćanju instalacije takvih tehnologija. Ova aktivnost je trenutno u provođenju, a očekivani završetak jest u srpnju 2020. 
  • Blue Deal LAB Čiovo - labosi ovakvog tipa predstavljaju osnovnu projektnu aktivnost. Nakon što se održe dva testna labosa, organizirat će se 4 prava labosa, uključujući Čiovo, kako bi se evaluirao potencijal plave energije za pilot područje i napravila analiza postojećeg zakonodavno-ekonomskog okvira vezanog uz instalaciju OIE. Na ovom sastanku, sudjeluju svi projektni partneri iz 6 zemalja mediteranskog bazena, a predviđeno trajanje jest 4 dana, tijekom siječnja/veljače 2021
  • Dani otvorenih vrata - cilj ove aktivnosti jest predstaviti projektna ostvarenja i približiti tematiku plave energije zainteresiranim dionicima, ali i široj javnosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Predviđeno vrijeme za ovu aktinvnost jest krajem projekta u ožujku/travnju 2022. 
  • Blue Energy school contest - Međunarodno natjecanje srednjih škola u području plave energije i OIE. Održavanje je predviđeno u lipnju 2022.