Novosti

Održan Kick-Off Meeting projekta WATERCARE (INTERREG HR-IT)

U Fanu (Italija) je od 13. do 15. ožujka 2019. održan Kick-Off Meeting projekta Watercare. Na sastanku su se projektni partneri međusobno pobliže upoznali te su podijeljene sve obveze spram provođenja projektnih aktivnosti zajedno s pripadajućim rokovima. Naši djelatnici su prezentirali Splitsko dalmatinsku županiju i ušće rijeke Cetine,    gdje će se u sklopu ovoga projekta postaviti senzori za automatski monitoring kakvoće mora za kupanje (sustav s real-time dojavom onečišćenja). Za vrijeme boravka u Fanu projektni partneri su posjetili i lokaciju budućeg spremnika i pilot pročistača koji će se postaviti u blizinu ušća rijeke Arzille te će svim partnerima dati vrijedna saznanja o tretiranju, odnosno trajnom rješenju zbrinjavanja, otpadnih voda u kombiniranim komunalnim sustavima u kojima su oborinske i odvodne vode u zajedničkom kanalu te poboljšanja kvalitete morske vode za kupanje u blizini takvih ispusta koji su osjetljivi na oborinske prilike.