21. lipnja 2023.

Održan nastavak 19. sjednice Županijske skupštine

Dana 21. lipnja održan je nastavak 19. sjednice Županijske skupštine. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini. Donesen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Splitsko-dalmatinske županije te Izjava o osiguranju sredstava za provođenje postupka proglašenja i upravljanja lokaliteta Likva na području Općine Sutivan, (otok Brač), kao zaštićenim područjem u kategoriji geološkog spomenika prirode. Skupština je donijela Odluku o izmjenama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o davanju ovlaštenja pred Upravnim sudom u Splitu predsjedniku i članovima Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Doneseno je Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja hvarske baštine, Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije, Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Zagvozd te Rješenje o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Šestanovac. Prihvaćena je Analiza turističke sezone 2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2023. godine te je doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je prihvatila Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom te održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini. Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Grad Hvar, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o Grohote, predio Tatinja, Općina Šolta, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža, Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi-Lokvice, Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i ugostiteljskih terasa (štekata), na dijelu k.o. Žedno, predio Sveti Križ, Grad Trogir, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Omiš, predio Garma-Ravnice, Grad Omiš, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava), ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina, predio spilja Osejava, Grad Makarska 5, Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu izgradnje podmorskog elektroenergetskog kabela 20 kV, o. Vis – o. Biševo, TS Stupišće – TS Biševo, na dijelu k.o. Komiža te su prihvaćeni zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.