Novosti

Održan radni sastanak fokus grupe “ Prijedlog mjera za prilagodbu klimatskim promjenama za područje otoka Brača ”

U okviru projekta Joint_SECAP programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard dana 08. listopada 2020.g. održan je online sastanak fokus grupe vezano uz prijedlog mjera za prilagodbu klimatskim promjenama za područje otoka Brača.

Tijekom sastanka gđa. Duška Šaša iz tvrtke Sensum d.o.o. predstavila je glavne rezultate procjene ranjivosti i rizika od očekivanih klimatskih promjena za područje upravo otoka Brača te predložila sektorske mjere za prilagodbu istima (poljoprivreda, vodoopskrba, turizam, zdravlje, obalni pojas itd.) .

Ova radionica je imala za cilj čuti stajališta predstavnika JLS-ova s otoka Brača, civilnog sektora, predstavnike turističkih zajednica, LAGa, LAGURA, prostornih planera, komunalnih društava, djelatnika iz domene javnog zdravstva kao i svih ostalih koji su pozvani da komentiraju prijedloge mjera i aktivnosti kako bi dali svoje viđenje te eventualno i utvrdili neke nove pravce djelovanja koji možda dosad nisu prepoznati.

Kao glavni cilj projekta je povećati znanja i kapaciteta lokalnih vlasti o prilagođavanju klimatskim promjenama, kako bi im se omogućilo da lakše integriraju mjere klimatskih prilagodbi u postojeće energetske planove i usvoje nad-općinski pristup rješavanje navedene problematike.