19. rujna 2018.
Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Dana 18. rujna 2018. pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Skupštine održana je 15. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Skupština je prihvatila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. te Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za I-VI 2018.

Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2017.godinu i Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. Donesena je Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine te je dana Suglasnost na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila.

Skupština je donijela Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat, Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Zagrebačka 9, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Solin kao i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Zagvozd, Zagvozd za darovanje zemljišta Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagvozd u svrhu izgradnje Vatrogasnog doma u Zagvozdu