Novosti

Održana 2. sjednica Županijske skupštine

Dana 31. srpnja 2017., pod predsjedanjem Petroslava Sapunara održana je 2. sjednica Županijske skupštine. Nakon prihvaćanja Izvješća Mandatne komisije i Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Skupština je donijela slijedeće: Odluku o radnim tijelima Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Rješenje o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine SDŽ, Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. namijenjenih financiranju političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini SDŽ za razdoblje srpanj-prosinac 2017., Odluku o financiranju nabave školskih knjiga za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2017./2018., Odluku o osnivanju stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Osnovne škole Josipa Vergilija Perića, Imotski, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. gimnazije Split i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. gimnazije Vladimir Nazor, Split.