24. srpnja 2019.

Održana 24. sjednica Županijske skupštine

Dana 23. srpnja 2019. održana je 24. sjednica Županijske skupštine. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar. Mandatna komisija podnijela je Izvješće o prestanku mirovanja mandata i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine (Ante Čikotić - Petar Maretić) i Izvješće o prestanku mirovanja mandata i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine (Lovro Kušćević – Kruno Peronja). Nakon aktualnog sata prihvaćen je Zaključak sa 23. (tematske) sjednice Županijske skupštine o gospodarenju otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prihvaćeno je Rješenje o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Ante Pranića, Rješenje o razrješenju sutkinje porotnice Županijskog suda u Splitu, te Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  Splitsko-dalmatinske županije. Donesena je Odluka o  izmjenama Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije. Skupština je prihvatila Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, te Odluku o prenošenju vlasničkih udjela Splitsko-dalmatinske županije u Vodovodu Imotske krajine d.o.o., Općini Šestanovac. Županijska skupština je donijela odluke o dodjeli nagrada Splitsko-dalmatinske županije. Nagradu za životno djelo dobili su prof.dr.sc. Mihovilu Biočiću, don Anđelku Dukiću, i doc.dr.sc. Anti Mrvici. Osobne nagrade dobili su Ante Aračić,  Ivica Čikeš, Zorka Čizmić, dr.med.spec., Suzana Denić i  Dina Levačić. Skupne nagrade dobili su  Brački pupoljci – Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju,  Kulturno umjetničko društvo „Dalmacija“ Dugi Rat, Kulturno umjetničko društvo „Jedinstvo“, Split, Nogometni klub Solin i  Udruga Sv. Jeronim. Donesena je Odluka o utvrđivanju postotka ordinacija koje će obavljati zdravstvenu djelatnost unutar Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine, Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (dentalna tehnika i fizikalna terapija). Skupština je prihvatila Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na kupnju zemljišta radi izgradnje objekta u Solinu te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na kupnju zemljišta radi izgradnje objekta u Solinu. Prihvaćena su izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Zavodu za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije te Stomatološkoj poliklinici Split za 2018. godinu.