1. kolovoza 2019.

Održana 25. sjednica Županijske skupštine

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Skupštine dana 31. srpnja 2019. održana je 25. sjednica Županijske skupštine.

Vijećnici su prihvatili Odluku o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji između Regije Marche (Republika Italija) i Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna splitsko-dalmatinske županije te Zaključak o prihvaćanju Financijskog planna Županijske uprave za ceste Split do I.-VI. 2019., kao i Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Skupština je prihvatila Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društva za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2018., Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2018. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove  RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2018., Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2018. godini i ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u  Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018., Izvješće  o stanju zaštite od požara  i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području  Splitsko-dalmatinske županije u 2019. te Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini.

Donesena je Odluke o kriterijima i mjerilima za izračun i raspodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. koje vrše pripremne radnje za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom županijskog Centra i pretovarnih stanica, Izmjena i dopuna Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita, Programa potpore osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2019.-2024.), Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od  prirodnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije i Zaključak o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja  

morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split,  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i  gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador, Odluku o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Kozja, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Trogir, predio ispred ex. Duhanke,  Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja (rekonstrukcije) i posebne upotrebe elektro-energetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza BRAČ-HVAR, na dijelu K.O. Nerežišća (o. Brač, naselje Murvica, Uvala Slatine, KS Slatina) i na dijelu k.o. Stari Grad (o. Hvar, Grad Stari Grad, uvala Travna, KS Travna), Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke i Odluku o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke Veselje, Općina Pučišća. Doneseno je Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje grada Starog Grada. Prihvaćena su izvješća o stanju u socijalnim ustanovama: Domu za starije i nemoćne osobe Vis, Domu za starije i nemoćne osobe Makarska, Domu za starije i nemoćne osobe Lovret i Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2018. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o radu Centra za kulturu Brač, Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine i Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2018. godinu. Skupština je donijela zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra. Donesena je Odluka o prihvaćanju rasporeda dijela dobiti Zračne luke split d.o.o., za usluge u zračnom prometu, za financijsku godinu 2018., a sukladno poslovnom udjelu Splitsko-dalmatinske županije u Društvu, Odluka o podjeli Osnovne škole Petra Berislavića u Trogiru s osnivanjem Osnovne škole Okrug u Okrugu Gornjem te Odluka o odabiru projekata i raspodjela sredstava Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.