14. listopada 2020.

Održana 35. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana dana 12. listopada 2020. pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine. Nakon aktualnog sata prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj-kolovoz 2020. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., Izvješće o radu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2019., Izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (siječanj-lipanj 2020. godine), Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini, Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2019., Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2019. godinu te Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini. Skupština je donijela zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni-usklađenju i proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup prostora u objektu u Imotskom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - Regionalni ured Split. Donesene su odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine Andri Lončaru, dr.med.spec. obiteljske medicine i Sanji Sučić, dr. med., te zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna statuta škola. Skupština je donijela zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra te Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Kaštela.