22. veljače 2021.

Održana 39. Sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednicom, koja je održana 20. veljače 2021. godine predsjedao je  predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar. Na sjednici je donesena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije te Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2021. Vijećnici su prihvatiti Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2021. do isteka mandata ovog skupštinskog saziva. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2020. iz Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu te Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini. Skupština je donijela Odluku o nabavi i načinu plaćanja medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2020., Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2021. te je prihvaćen Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Cetinske krajine-Sinj, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi „1. listopada 1942.,“ Čišla za davanje u zakup dijela prostora zgrade Područne škole Dubrava i Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vrgorac za sklapanje ugovora o davanju na korištenje prostora Područne škole u Rašćanima i za sklapanje ugovora o davanju na korištenje prostora Područne škole u Kljenku. Doneseni su zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog i zaključci o davanju prethodne suglasnosti na orijedlog statuta škola.