21. rujna 2021.

Održana 4. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 20. rujna pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Mate Šimundića, održana je 4. Sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na Dnevnom redu za razmatranje je bila predviđena pedeset i jedna točka, međutim, predsjednik Skupštine obavijestio je nazočne vijećnice i vijećnike, kao i medije kako će nastavak 4. sjednice zbog obilnosti materijala  zakazati za dan 27. rujna 2021. godine.           

Prije aktualnog sata i rasprave o točkama dnevnog reda, na  sjednici Županijske skupštine prisegnuli su novi vijećnici: Tonči Bulić, Milija Baldić Lukšić i Ante Popović.

Prešlo se na dnevni red. Nakon Izvješća o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika, slijedeća točka dnevnog reda bio je izbor 2 potpredsjednika  Županijske skupštine. Luka Roguljić izabran je za jednog potpredsjednika Županijske skupštine. Ova točka dnevnog reda nije zaključena, već će se o njoj nastaviti raspravljati u zakazanom nastavku sjednice 27. rujna 2021. Prihvaćeno je i predloženo Rješenje o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine. Donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje kolovoz- prosinac 2021. Skupština je prihvatila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021., Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2021., kao i izvješća o radu Muzeja Cetinske krajine-Sinj, Centra za kulturu Brač i Muzeja hvarske baštine za 2020. godinu. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja hvarske baštine te je prihvaćeno Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak - srpanj 2021. iz Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2021. iz Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. te Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2020. Skupština je donijela Odluka o stjecanju prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske županije nad nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske i  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinskog uređaja – Tekućeg Kromatografa. Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine Ivani Krišto, dr.med.dent., Zaključak  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  Splitsko-dalmatinske županije o davanju stana u Sućurju na korištenje bez naknade Ervinu  Radetiću, dr. med. te zaključci o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja  Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Anti Viskoviću, dr. med. spec. obiteljske medicine u Makarskoj, Stjepana Ivičevića 2, Tereziji Cvitković, dr.med. pedijatrije u Sinju, Put Ruduše 26, Nataši Šerić,  dr.med.spec. obiteljske medicine u Supetru, Mladena Vodanovića 24 i Ivici Gudelj Velaga, dr.med.dent. u Dugom Ratu, Trg sv. Josipa 1. Skupština je donijela Rješenje o razrješenju sudaca porotnika za mladež i imenovanju sutkinje porotnice za mladež Županijskog suda u Splitu, Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa te Rješenja o razrješenju mrtvozornika za područje Grada Makarske. Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, na Odluku o zaključivanju Ugovora o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć i davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, Anti Livajiću, prof. za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Obrtno tehničkoj školi, Split, za odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj školi, Split za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu  te Odluka o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene - dječjeg vrtića i jaslica.

Nastavak Sjednice će se održati 27. rujna 2021. godine.