Novosti

Održana 8. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Na sjednici održanoj 5. ožujka 2018. godine donesen je Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu te Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Vijećnici su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija i Odluku o utvrđivanju opravdanog interesa za održavanje veće učestalosti prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9601 Rogač-(Stomorska-Milna)-Split i obrnuto. Prihvaćeni su programi  iz gospodarstva: Program jačanja poduzetničkih kompetencija 2018. - 2021., program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Program sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko- dalmatinske županije (2018.-2021.), Program „Istraživanje, razvoj, inovacije“ (IRI), te izmjene i dopune Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.- 2020.)  i Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije(2017.-2020.). Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma -marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica, Općina Tučepi i Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene, Grad Split. Prihvaćene su: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala Bačvice, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Kašjuni, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na dijelu k.o. Stobreč, predio ispred autokampa, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala Ovčice, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio Trstenik - ispred hotela Split, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže da dijelu k.o.  Makarska-Makar, predio ispred bolnice Biokovka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio Donja Luka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Makarska-Makar, predio ispred hotela Osejava, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makrska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar i k.o. Veliko Brdo, predio ispred teniskog centra i hotela Riviera, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u spilji Osejava i korištenja terase (štekata) te plaže na dijelu k.o. Kotišina, predio ispred spilje Osejava, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio od poluotoka Sv.Petar do hotela Meteor, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između specijalne bolnice Biokovka i hotela Riviera, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Valiko Brdo, predio istočno od autokampa Dalmacija, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Makarska-Makar, predio od lučice hotela Dalmacija do specijalne bolnice Biokovka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio između hotela Park i Dalmacija, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio između hotela Metreor i Park, Grad Makarska, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska -Makar, predio ispred hotela Park, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta, tobogana i plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Milna, predio Bjaka-Lanterna, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje - uvala Vela Luka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela Luka, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Ždrilca, otok Marinkovac, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Uljeni Bok, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Mlini, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja kupališta Bonj na dijelu k.o. Hvar, Grad Hvar, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Pokonji Dol, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Kozja, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio),  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica, predio ispred hotela Ruskamen, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica, predio Njive-Pisak, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase štekata na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Komiža, predio Mala Bonda, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Žedno, predio Sv. Križ, Grad Trogir, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Trogir, predio ispred ex Duhanke, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duboka te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Okrug, predio Duga. Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2017. kao i Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2018.. Skupština je donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Elektrotehničke škole Split te zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog.