26. ožujka 2019.

Održana dvadeseta sjednica Skupštine SDŽ

Dana 26. ožujka u dvorani Županije, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 20. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Na zahtjev Vinka Maroevića, predsjednika Odbora za statut i poslovnik povučene su točke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta osnovnih i srednjih škola kojima je županija osnivač zbog usklađivanja sa zakonom, dok je Miro Bulj (Most) zatražio tematsku sjednicu u svezi stanja regionalnog zdravstva, a Mate Martinić (SDP) tematsku sjednicu o gospodarenju otpadom. Oba zahtjeva su supotpisali 18 oporbenih vijećnika., te će se tematske sjednice održati u zakonskom roku.

Izdvojena vijećnička pitanja

Aktualni sat su za vijećnička pitanja iskoristili brojni vijećnici iz vladajuće koalicije i oporbe. Igor Skoko (Pametno) je pitao što je sa turističkim ambulantama na području naše županije. Dragomir Petric, ravnatelj županijskog Doma zdravlja odgovorio je protupitanjem: tko će to financirati, te je pojasnio kao u Istarskoj županiji ima 21 tim, a u Primorsko-goranskoj 24 turistička tima liječnika. Prije 6 godina se oformio jedan liječničkim tim na Braču, no ni tome nisu plaćeni troškovi – odgovorio je dr. Petric. Uslijedila su pitanja županu o novoj demografskoj mjeri Županije za obnovu i izgradnju kuća u ruralnim područjima, projektu „Tu je tvoj dom“ te pitanja o pomacima na izgradnji cestovne infrastrukture, uglavnom na širem području grada Splita.

Na pitanje Maje Zelić (HDZ) o novim planovima energetske obnove školskih objekata, odgovorio je pročelnik Tomislav Đonlić: -Energetska obnova školskih objekata se nastavlja – odgovorio je Đonlić, najavljujući obnovu pet novih objekata (srednja škola u Imotskom, srednja Prometna škola u Splitu, osnovne škole u Hanu i Radošiću te školski đački dom u Splitu). Na pitanje vijećnika Marka Vukasovića (HDZ) o sudjelovanju Županije na Sajmu turizma u Berlinu, odgovorio je župan Boban: -Naša županija se uspješno predstavila na 50 metara četvornih izložbenog prostora u središnjem paviljonu sajma, na kojemu smo sudjelovali uz 18 zemalja iz cijelog svijeta. Veliko zanimanje su iskazali brojni posjetitelji te njemačke i europske turističke agencije, a konkretan odziv turista ćemo imati prigodu vidjeti uskoro. Vijećnika Antu Renića je zanimao Plan zapošljavanja u županiji kao i donacije katoličkim župama za koje se, po njegovu mišljenju, netransparentno izdvajaju sredstva s dvije stavke proračuna.

Nakon vijećničkih pitanja, prihvaćeno je Izvješće o radu župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2018., Analiza turističke sezone 2018. na području SDŽ i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2019. te Izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (siječanj-ožujak 2019. godine). Donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Na neke nejasnoće o otkupu zemljišta za budući županijski Centar za gospodarenje otpadom, odgovorio je župan Boban: - Dobili smo 18.119 metara kvadratnih od Ministarstva državne imovine i to bez naknade za gradnju Lećevice. Odluku o darovanju nekretnine k.o. Kladnjice, ministar Goran Marić donio je 28. studenog 2018., potvrđen je 24. siječnja 2019. u Općinskom državnom odvjetništvu, te je ovjeren kod javnog bilježnika 14. veljače tekuće godine.

Vijećnici su prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018 i Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2018. te Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2019. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split, vijećnicima je iznio ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić.

-Realizirano je oko 96 % plana, a prihod je ostvaren 3 % iznad planiranog. U 2018. godini u održavanje i građenje cesta i ostale djelatnosti vezane za županijske i lakne ceste uloženo je oko 123,1 mil. kuna. ŽUC Split ravnomjerno ulaže u sve dijelove županije. Najveći projekt bio je rekonstrukcija županijske ceste kroz Podstranu od D8 do Žrnovnice, a započeti su radovi na više cesta koji se nastavljaju ove godine kao: Krstatice – Slivno, Obilaznica Visa, Nerežišća – Vela Farska, ulaz u Pisak – kazao je Škorić.

Županijska skupština donijela je Odluku o raspodjeli rezultata za 2018., Odluku o prestanku rada Ustanove Lječilište Dječje Selo, Promajna, Baška Voda, Zaključak o podnošenju Zahtjeva Ministarstvu zdravstva za donošenje Rješenja o prestanku rada Ustanove Dječje Selo, Odluku o osiguranju i raspodjeli sredstava za pokriće troškova plaća doktora medicine Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za vrijeme trajanja specijalističkog usavršavanja, Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije i Odluku o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Splitsko-dalmatinske županije i to za gradove: Split (naselja Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica), Solin, Kaštela i Trogir (naselja Trogir, Plano i Divulje) i dijelove općina: Dugopolje, Klis i Seget (naselja Dugopolje, Klis, Seget Donji i Seget Vranjica).

Prihvaćeno je Izvješće Jelene Gogić o tržištu rada i ljudskim potencijalima u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2018., Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini te je donesena Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini.

Skupština je također donijela Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove učilišta „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ Ustanove za obrazovanje odraslih, Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019., Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Terzićeva 7 i Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Trogiru, Put Gospe od Anđela 2.