Novosti

Održana radionica na otoku Braču

Dana 13.12.2019. u Galeriji u Nerežišćima održala se prva radionica sa predstavnicima dionika u okviru projekta Joint_SECAP.

Uvod u aktivnosti koje provodi Splitsko-dalmatinske županije je dao Anđelko Katavić, privremeni pročelnik UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, dok je prezentaciju o aktivnostima koje će se provoditi u okviru projekta Joint_SECAP prezentirao Martin Bućan.

Na radionici je prezentirana studiju naziva „Analiza postojeće situacije u provedbi energetskih politika i mjera na području Splitsko dalmatinske županije – Kontekst analiza za otok Brač“ koja je izrađena  i

 prezentirana od strane Izvršitelja (Duška Šaša, Ivica Perica i Duško Radulović).

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava između svih sudionika te je Kontekst analiza prihvaćena od strane dionika i Naručitelja.

Nakon prezentacije Kontekst analize dionici su upoznati s pripremnim aktivnostima i potrebnim ulaznim dokumentima za izradu Analize ranjivosti i rizika otoka Brača na klimatske promjene (RVA). Utvrđeni su najznačajniji sektori i prezentirana je metodologija po kojoj izvoditi RVA. Također, dionici i Naručitelj su obaviješteni da je za potpunu izradu RVA osim već dostavljenih podataka potrebno dostaviti i dokumentaciju koju imaju JLS na otoku Braču, poput: plana smanjenja šteta od elementarnih nepogoda, plan zdravstvene zaštite, prihoda od turizma, itd. Nadalje je dogovoreno da će se zatražiti od Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izrade simulacija klimatskih promjena za područje SDŽ i otoka Brača, poput:

  • Promjena srednje maksimalne dnevne temperature zraka
  • Promjena broja vrućih dana (HD)
  • Promjena broja tropskih noći (TR20)
  • Promjena trajanja toplih razdoblja (WSDI)
  • Promjena srednje ukupne količine oborina
  • Promjena broja vrlo vlažnih dana (R20)
  • Promjena trajanja sušnih razdoblja (CDD)

U sklopu radionice od strane Ane Ivković iz tvrtke Porzana d.o.o. predstavljana je i verzija Pana energetske tranzicije otoka Brača.

 

Joint_SECAP

Radni sastanak s dionicima na otoku Braču

 

Splitsko-dalmatinska županija, Galerija, 21423 Nerežišće

13. prosinac 2019.

Agenda

10:30-10:45

  Registracija

10:45-11:00

  Projekt Joint_SECAP, uvod

  Anđelko Katavić, privremeni pročelnik UO za gospodarstvo, EU fondove I poljoprivredu

11:00-11:20

  Izrada kontekst analize za otok Brač

  Duška Šaša – SENSUM do.o.

11:20-12:00

Predstavljanje drafta „Studija izrade analize ranjivosti i rizika za otok Brač u sklopu projekta Joint_SECAP“

Duško Radulović, Duška Saša

 

12:00-12:30

  Rasprava

12:30-12:45

Prestavljanje završene verzije „Plan energetske tranzicije otoka Brača“

Ana Ivković - Porozana

12:45-13:00

Zaključci

13:OO

Ručak

Dokumenti za preuzimanje