Novosti

Predstavljeni projekti koji u županiju donose dvadeset milijuna kuna

Dnas (srijeda, 27. 12.) je u Županiji župan Blaženko Boban s oba zamjenika župana i suradnicima, predstavio tri projekta iz područja turizma za koje se očekuje višemilijunski iznos kuna nepovratnih sredstava iz EU fondova.

Ovako dobre vijesti, mi u Županiji smo doživjeli kao lijepu trostruku novogodišnju čestitku" - rekao je župan Boban pozdravljajući predstavnike medija, konzultante koji su radiuli na projektu i suradnike iz županije i županijskih ustanova, koji su radili na projektu.

Nositelj i inicijator projekta je Splitsko dalmatinska županija, vrijednost projekta u stručnom, turističkom smislu već prati i prepoznaje Ministarstvo turizma koje je omogućilo maksimalna inicijalna sredstva u nekoliko nacionalnih natječaja, što je i osiguralo da se na vrijeme krene sa zahtjevnim radovima na izgradnji Centra za posjetitelje u Dugopolju.

Konkretno, projektom se realiziraju zgrada i stalni postav Centra za posjetitelje koji usmjerava turiste na različite lokalitete prirodne baštine u SDŽ, preko multimedije, aplikacija, te kroz više edukativnih staza i škola u prirodi osmišljenih u suradnji sa velikim brojem partnera i suradnika.
Ukupna vrijednost projekta je  34.548.821,61 kn od čega je zatražen maksimalan iznos sufinanciranja 20 000 000 kn, iz EFRR-a, dio sredstava je ranije osiguran putem nacionalnih natječaja Ministarstva turizma.
 
Partneri na projektu su bili vrijedne jedinice lokalne samouprave koje su iskazale veliki entuzijazam i interes za suradnju na projektu -  Grad Kaštela, Grad Split, Općina Dugopolje
njihove TZ,  Turistička zajednica Grada Kaštela i Turistička zajednica Grada Splita, Turistička zajednica Općine Dugopolje
Obavezni partner za ovaj poziv - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ.
Svi partneri sudjeluju i u sufinanciranju projekta, ovisno o svojim aktivnostima.
U osmišljavanje projekta su već uključeni iznimno vrijedni suradnici poput Osnovne škole Žrnovnica, te se u njegovu realizaciju planira uključiti još širi spektar svih zainteresiranih suradnika, koji će iskustvom i poznavanjem prostora i lokalnih prirodnih vrijednosti doprinijeti provedbi projekta kao i njegovoj održivosti nakon završetka provdbe.
 

Drugi vijedan projekt u kojemu je također Županija sudjelovala kao partner, a koji je sadašnji župan pokrenuo još kao gradonačelnik Solina, "Jadro - izvor života", vrijedan 24 milijuna kuna.

Očekujemo realizaciju još jednog vrijednog projekta koji se odnosi na otok Biševo u kojemu je Županija sudjelovala kao partner općini Komiža.