27. studenog 2023.

Usvojen Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu

S 26 glasova za, 5 protiv i 4 suzdržana u ponedjeljak je na 24. sjednici Županijske skupštine usvojen proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Župan Blaženko Boban zahvalio je vijećnicima na konstruktivnoj raspravi. "Najvažnije je prionuti poslu i od 1. siječnja krenuti u realizaciju svih aktivnosti iz izvornog proračuna i onih koje su amandmanima ugrađene u proračun. Moram reći da je rasprava bila jako konstruktivna kod velikoga dijela vijećnika. Svi su promišljali iz svoga kuta gledanja, na dobrobit građana Splitsko-dalmatinske županije", izjavio je župan Blaženko Boban nakon izglasavanja proračuna.

Predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić smatra kako je proračun dobar, razvojan i socijalan. "Jasno se vidi politika vladajućih, a to je ravnomjeran, cjelovit razvoj svih dijelova županije, s osobitim naglaskom na obitelj i demografiju. I ja sam dao amandman, a riječ je o vaučerima kojima će se financirati izvanškolske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave", izjavio je Šimundić.

Jedan od amandmana koji je prihvaćen bio je i onaj Hrvatske građanske stranke, koji se odnosi na gradnju azila za životinje na području Klisa. HGS-ov vijećnik Toni Jurišić-Sokić podsjetio je taj projekt trebao preuzeti Grad Split. "Određeni koraci već su bili napravljeni, izabran je teren te su napravljeni geoetski izmjeri kako bi se moglo ići na idejni projekt. Nakon toga trebalo je napraviti sporazum između Grada Splita i Općine Klis te ići prema Vladi da ustupi zemljište. U jednom trenutku kada je došlo do promjene vlasti, taj je projekt stopiran, jednako kao i mnogi drugi projekti u Splitu koji su stali iz nekih razloga. Dvije godine su prošle i od Grada nikakvih naznaka nije bilo. Na kraju smo se mi obratili Županiji, župan je izišao ususret i mi smo amandmanom predložili 50 tisuća eura za izradu projektne dokumentacije za izgradnju azila za životinje na području Klisa", rekao je Jurišić-Sokić.