Radna tijela Skupštine

MANDATNA KOMISIJA

Predsjednik:
1. Milan Lažeta

Članice/ovi:
2. Mario Žaja
3. Morana Bobanac

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjednik:
1. Ante Sanader

Članice/ovi:
2. Katja Jonjić
3. Anita Šimac Rako
4. Sandra Mitrović Nikšić
5. Igor Mornar

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 Predsjednik:
1. Vedran Lendić

Članice/ovi:
2. Kruno Peronja
3. Ante Bačić 
4. Nevenka Bečić
5. Sandra Russo

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU

Predsjednik:
1. Tonći Božanić

Članovi:
2. Danica Baričević
3. Ante Peroš
4. Klement Bašić
5. Duje Draganja

 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Predsjednik:
1. Anamarija Jurčev Savičević

Članovi:
2. Anita Šimac Rako
3. Ante Jukić
4. Dražen Budimir
5. Marijan Jokanović

 

ODBOR ZA PROSVJETU I KULTURU

Predsjednik:
1. Nensi Malbaša

Članice/ovi:
2. Luka Kolovrat
3. Tomislav Buljan 
4. Petroslav Sapunar
5. Duje Draganja

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Predsjednik:
1. Kristijan Sindik 

Članovi:
2. Damir Ćosić 
3. Milica Cipci
4. Damir Krstinić
5. Nikša Jajac

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Predsjednik:
1. Vlatka Bilobrk Vučemilo

Članice/ovi:
2. Ivo Sorić
3. Nevenka Bečić
4. Zdravko Mulić
5. Nikša Jajac

 

ODBOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Predsjednik:
1. Petroslav Sapunar

Članice/ovi:
2. Živko Nenadić
3. Ante Pupačić
4. Andrea Vrgoč
5. Marko Bertolino

 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA

Predsjednik:
1. Vice Oršulić

Članovi:
2. Milan Lažeta
3. Saša Horvat
4. Vedran Lendić
5. Anamarija Jurčev Savičević

 

ODBOR ZA MEĐUŽUPANIJSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Predsjednica:
1. Sandra Mitrović Nikšić

Članice/ovi:
2. Ante Sanader
3. Ante Bačić
4. Petar Kaćunko
5. Kristijan Sindik

 

ODBOR ZA SURADNJU SA HRVATSKIM ISELJENICIMA

Predsjednik:
1. Marko Skejo

Članice/ovi:
2. Mile Dadić
3. Ante Peroš
4. Veljan Radojković
5. Aljoša Bašić

 

ODBOR ZA RATNE VETERANE

Predsjednik:
1. Mario Tomasović

Članovi:
2. Damir Margeta
3. Martin Plazibat 
4. Igor Batošić
5. Robert Vulić