Djelokrug poslova

U Kabinetu župana obavljaju se stručni i savjetodavni poslovi vezani za zaprimanje predmeta, predstavki i pritužbi građana naslovljenih na adresu ili ruke Župana, raspoređivanje i/ili obrada, praćenje kretanja i arhiviranje navedenih predmeta, administrativni, stručni i savjetodavni poslovi iz područja odnosa s javnošću, poslovi informiranja, promidžbe i web portala Županije, poslovi iz područja protokola, sponzorstva i pokroviteljstva, te poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Županije s medijima.

Pročelnik

mr.sc. Davor Pavić, dipl.novinar

Privremeni pročelnik Kabineta župana