Djelokrug poslova

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje se obavljaju upravni i drugi stručni poslovi iz područja prostornog uređenja i graditeljstva te izrađuju izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata  iz djelokruga upravnog tijela.

Odjel prati stanje u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja.

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje obavljaju se poslovi u sjedištu Županije i ispostavama.

Također, u upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim ustanovama.

Odjel provodi postupke procjene nekretnina sukladno Zakonu i vodi registar istih.

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

 

--------------------

ISPOSTAVA HVAR
Voditelj Ispostave Jurica Miličić
email: jurica.milicic@dalmacija.hr 
IVE MILIČIĆA 7, 21 450 HVAR
Tel: 021/400-044, 400-228, fax: 021/717-656

ISPOSTAVA IMOTSKI
Voditelj Ispostave Ivo Ždero
email: ivo.zdero@dalmacija.hr
ANTE STARČEVIĆA 23, 21 260 IMOTSKI
Tel: 021/400-047, fax: 021/841-131

ISPOSTAVA MAKARSKA
Voditeljica Ispostave Suzana Franičević
email: suzana.franicevic@dalmacija.hr
OBALA KRALJA TOMISLAVA 1, 21 300 MAKARSKA
Tel: 021/400-288, 400-286, fax: 021/679-422

ISPOSTAVA OMIŠ
Voditeljica Ispostave Nansy Kadić Alač
email: nansy.kadic-alac@dalmacija.hr
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 21 310 OMIŠ
Tel: 021/400-053, 400-051, fax: 021/757-274 

ISPOSTAVA SINJ
Voditeljica Ispostave Anna Preosti
email: anna.preosti@dalmacija.hr
DRAGAŠEV PROLAZ 10, 21 230 SINJ
Tel: 021/400-265, 400-264, fax: 021/825-605

ISPOSTAVA SOLIN
Voditeljica Ispostave Marija Paro
email: marija.paro@dalmacija.hr
KRALJA ZVONIMIRA 81, 21 210 SOLIN
Tel: 021/400-249, 400-045, fax: 021/261-702

ISPOSTAVA SUPETAR
Voditeljica Ispostave Snežana Bralić
email: snezana.bralic@dalmacija.hr
DOLČIĆ 2, 21 400 SUPETAR
Tel: 021/400-207, 400-210, fax: 021/490-098

ISPOSTAVA TROGIR
Voditeljica Ispostave Saša Šegvić
email: sasa.segvic@dalmacija.hr
PUT MULINE 1, 21 220 TROGIR
Tel: 021/400-215, 400-216, fax: 021/796-285

ISPOSTAVA VIS
Voditelji Ispostave Petar Petric
email: petar.petric@dalmacija.hr
TRG 30. SVIBNJA 1992. br. 1, 21 480 VIS
Tel: 021/400-201

ISPOSTAVA VRGORAC
Voditeljica Ispostave Ljiljana Stanković
email: ljiljana.stankovic@dalmacija.hr
ULICA TINA UJEVIĆA 8, 21 276 VRGORAC
Tel: 021/400-253