Djelokrug poslova Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava

Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

- obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova vezanih za rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,  članova obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I do IV skupine, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,

- zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata iz Drugog svjetskog rata, mirnodopske vojne invalide, ratne vojne invalide stradale pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine i prava po osnovi gubitka člana obitelji.

Obavlja poslove koji se odnose na civilnu zaštitu, vatrogastvo, prirodne nepogode, zaštitu na radu i zaštitu od požara, poslove koji se odnose na udruge proistekle iz Domovinskog rata i druge udruge, poslove koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i suradnju s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Obrasci