Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvoja tih djelatnosti na području Županije.

Obavlja poslove u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.

Prati stanje i zaštitu kulturne baštine, surađuje s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa.

Upravni odjel prati provedbu i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

  •  vođenje Registra sportskih djelatnosti pravnih osoba i Registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba,
  • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
  • prijave muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba za upis u očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba kao i prijava knjižnica i knjižnica u sastavu u upisnik knjižnica i knjižnica u sustavu.

Obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela.

 

Obrasci