Djelokrug poslova Upravnog odjela za prosvjetu

Upravni odjel za prosvjetu obavlja upravne i stručne poslove iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja  te  obrazovanja odraslih,

Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.

U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad odgojno-obrazovnim ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na:

  • utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjih vrtića i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
  • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja;
  • prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole;
  • donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
  • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, donošenje odluka o upisu učenika u osnovnu školu izvan upisnog područja; određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj 

Obrasci

Evidencije zaposlenika

Podaci koji se nalaze u Evidenciji zaposlenika, dobiveni su od škola te su takvi i prikazani. Ukoliko je došlo do promijene u Evidenciji zaposlenika na neodređeno nepuno radno vrijeme (ili neki podatak nije točan), molimo vas da se obratite matičnoj školi, koja je jedina ovlaštena poslati navedene promijene na e-poštu Povjerenstva.