Djelokrug poslova

Ured za unutarnju reviziju utvrđuje učinkovitost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima Županije i svih proračunskih korisnika čiji se rashodi osiguravaju u proračunu, upozorava na nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo uklanjanje, predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja proračunskih korisnika te o svemu izravno podnosi izvješće Županu.   

Pročelnik

Mara Jakelić, dipl.ekonomist

Voditeljica Ureda za unutarnju reviziju

Obavijesti