Search
Card image cap

Rođen 27. kolovoza 1960. godine u Splitu. Oženjen je suprugom Maricom s kojom ima troje djece. S obitelji stanuje u Solinu.
Završio je Pomorsku školu u Splitu (brodostrojarski tehničar).

Hrvatski je branitelj i nositelj spomenice Domovinskog rata i Ordena ” Oluja”. Jedanaest je godina bio Gradonačelnik Solina.

Od 2005. godine do prestanka mandata (podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnika Grada Solina) do 31. svibnja 2016. godine. 28. prosinca 2015. godine postaje zastupnik u Hrvatskom Saboru, do 14. listopada 2016. godine. U Hrvatskom Saboru je bio član Odbora za izbor imenovanja i upravne poslove, član Odbora za predstavke i pritužbe te član Odbora za lokalnu i područnu samoupravu.

Od 19. listopada 2016. ponovno obnaša dužnost saborskog zastupnika devetog saziva Hrvatskoga sabora do 17. lipnja 2017. godine. Pobjedom na lokalnim izborima 2017. godine izabran je na dužnost župana Splitsko dalmatinske županije. Službeni mandat započeo je 19.06.2017.

U Hrvatskom Saboru je bio član Odbora za izbor imenovanja i upravne poslove, član Odbora za predstavke i pritužbe te član Odbora za lokalnu i područnu samoupravu.Predsjednik je HDZ-a grada Solina i potpredsjednik Županijske organizacije Splitsko-dalmatinske županije HDZ-a.
Član je Visokog časnog suda i član Središnjeg odbora HDZ-a.

Novosti vezane za Župana

Već od ljeta 2026. novi vlakovi na relaciji Split – Zagreb
Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i potpredsjednik Vlade RH, Branko Bačić uručio vrijedne ugovore Splitsko-dalmatinskoj županiji i čelnicima jedinica lokalne samouprave
Promovirana prva generacija polaznika CyberSec Akademije
Zakazana 29. sjednica Županijske skupštine  Splitsko-dalmatinske županije
Županija sufinancira turističku infrastrukturu
Čogelja i Celjak dočekali učenike iz Sisačko-moslavačke županije
Djelokrug poslova

test

Djelokrug poslova

Župan je izvršno tijelo Županije i ima dva zamjenika.
Župan se bira na neposrednim izborima, kao i zamjenici župana, sukladno posebnom zakonu .
Župan, kao i zamjenici župana svoju dužnost obavljaju profesionalno. 

U obavljanju izvršne vlasti župan:

  • priprema prijedloge općih i drugih akata,
  • zvršava i osigurava izvršavanje akata Županijske skupštine,
  • upravlja imovinom Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, te odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina  i  nekretnina Županije čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
  • usmjerava djelovanje upravnih tijela i nadzire njihov rad,
  • dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu, a po zahtjevu Županijske skupštine i češće,
  • daje mišljenje Županijskoj skupštini o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i odlukom Županijske skupštine,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Županijska skupština. 

Radi učinkovitog obavljanja svojih zadaća župan može osnivati savjetodavna tijela i imenovati njihove članove. Župan donosi akte za izvršenje odluka Županijske skupštine, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih svojih prava i obveza. Opći akti i važniji pojedinačni akti objavljuju se u «Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije.»

test