Međunarodne aktivnosti

SDŽ je, putem sudjelovanja u raznim inicijativama i udruženjima, ostvarila koordiniranu i sustavnu suradnju s regijama susjednih država i regijama Europske Unije. Bilateralni odnosi s utjecajnim regijama te članstva u važnim međunarodnim organizacijama s vremenom su dovela i do plodne suradnje u gospodarstvu, odnosno konkretnim projektima razvijenim u suradnji s regijama iz inozemstva, na različitim programima posebice onim prekogranične suradnje.

Zahvaljujući toj suradnji, Splitsko-dalmatinska županija, zajedno sa županijskom Javnom ustanovom za koordinaciju i razvoj SDŽ RERA S.D., vrlo aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata Europske Unije, te je kroz partnerstva sa susjednim regijama, samo u drugoj polovici 2011. godine, prijavila projekte na natječaje u sklopu IPA prekograničnih programa ukupne vrijednosti oko 29 milijuna eura.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Splitsko-dalmatinska županija je članica Jadranske Euroregije udruge jedinica teritorijalnog ustroja. Jadranska Euroregija ima 26 članica iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke, a osnovana je s ciljem razvijanja međusobnih odnosa, razvoja gospodarstva, zajedničkih razvojnih strategija i projekata. Predstavnici županije djeluju kroz sektorske pododbore Jadranske Euroregije.

Splitsko-dalmatinska županija  je članica Skupštine europskih regija od 2007. godine. Skupština europskih regija (Assembly of European Regions - AER) osnovana je 1985. godine. Sa sjedištem u Strasbourgu danas okuplja 270 regija iz 33 europskih država i 16 europskih međuregionalnih organizacija. Zagovornica je njihovih interesa na europskoj i međunarodnoj razini. Stožer joj je u francuskome Strasbourgu. To je neovisna organizacija regija i najveća međuregionalna suradnička mreža u proširenoj Europi.

Skupština europskih regija je politička organizacija koja promiče sudjelovanje regija u donošenju politika na europskoj razini (institucionalizacija sudjelovanja regija u europskoj politici) te međuregionalnu suradnju u Europi. Njezini prioritetni ciljevi su ubrzavanje procesa regionalizacije u Europi, promicanje i razvoj mreže interregionalne suradnje između regija Europe kroz razmjenu iskustava i transfer know-how.

Strateški ciljevi AER-a su:

  • poticaj na politički dijalog i razmjenu iskustava između europskih regija;
  • suradnja radi utjecaja na nacionalnu, europsku i međunarodnu politiku;
  • potpora projektima međuregionalne i prekogranične suradnje;
  • razvoj izvrsnosti regionalnih vlasti prijenosom znanja i najboljih praksi;
  • promidžba regionalne demokracije i supsidijarnosti u Europi;
  • zaštita i promicanje regionalne raznolikosti u svim njezinim izričajima;
  • razvoj sposobnosti regija da Europu načine relevantnom za njezine građane.

Jedan od projekata koji je se provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji pod pokroviteljstvom Skupštine europskih regija je Eurodyssée čiji je cilj omogućiti mladima stjecanje profesionalnog iskustva i učenje jezika u zemlji domaćinu te povezivanje regija.

Također, Hrvatska je uključena u Mediteranski akcijski plan (MAP), osnovan u okviru Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) 1975. godine. MAP je prvi u nizu programa regionalnih mora osnovan s ciljem osiguranja kvalitetnijeg života stanovnicima zemalja koje okružuju Sredozemno more te uspostavljanja i osnaživanja međusobne suradnje i usuglašavanja strategije upravljanja zajedničkim prirodnim bogatstvima. Također, u njegovom fokusu su zaštita okoliša, promicanje modela održivog upravljanja, kao i harmoniziranje odnosa među mediteranskim zemljama.

Bilateralna suradnja (Sporazumi o suradnji)

Splitsko-dalmatinska županija sklopila je sljedeće sporazume o suradnji: