Splitsko-dalmatinska županija je za sve učenike 65 osnovnih škola kojima je osnivač, za nadolazeću školsku godinu osigurala besplatne udžbenike na školskoj klupi.

Koji će udžbenici dočekati Vašeg školarca na školskoj klupi?

Koji će udžbenici dočekati Vašeg školarca na školskoj klupi?

 • Udžbenici iz svih obveznih predmeta za sve razrede osnovne škole.
 • Udžbenici iz vjeronauka za sve razrede osnovne škole.
Do 2018. uloženo je 5,5 milijuna kuna...

Do 2018. uloženo je 5,5 milijuna kuna...

 • Učenike će udžbenici dočekati na školskoj klupi.
 • Roditelji/skrbnici će prilikom preuzimanja udžbenika potpisati izjavu o preuzimanju.
 • Učenici su obvezni čuvati udžbenike i na kraju godine vratiti ih školi neoštećene.
 • Za eventualno oštećene udžbenike roditelj/skrbnik će snositi štetu, a o visini iznosa odlučivat će komisija.

Najčešća pitanja:

 • Zašto učenici osnovnih škola u Splitu i Makarskoj neće dobiti udžbenike na svojoj školskoj klupi?
  Splitsko-dalmatinska županija osigurala je besplatne udžbenike na školskoj klupi za sve osnovne škole u kojima je osnivač. Splitsko-dalmatinska županija nije osnivač osnovih škola Splitu i Makarskoj.
 • Može li se ostvariti financiranje/sufinanciranje i radnih materijala?
  Da, u pojedinim gradovima i općinama. O mogućnostima financiranja/sufinanciranja radnog materijala raspitajte se u svome gradu ili općini.

Šalabahter za učenike – Kako postupati s udžbenicima?

Uvijek

Uvijek

 • Nosite udžbenike na nastavu
 • Marljivo učite
 • Tražite više znanja
Nikada

Nikada

 • Šarati po udžbenicima
 • Kidati stranice
 • Presavijati krajeve stranice