Cilj projekta

Upoznati javnost o djelokrugu i ovlastima Splitsko-dalmatinske županije te prilagoditi programe i poticaje
potrebama građana.

ANALIZA SITUACIJE, PLANIRANJE PROJEKTA I STRATEGIJA

Analiza situacije

Analiza situacije

relativno mali broj prijavljenih malih i srednjih poduzetnika, obrtnika,
poljoprivrednika..., i to uglavnom iz gradskih sredina

Dijagnoza

Dijagnoza

Potreba za drugačijim ii izravnijim načinom komunikacije s građanima

Rješenje

Rješenje

Predstaviti sažatak poticaja poticaja direktno građanima u neposrednom kontaktu na trgovima 12 gradova u
priobalju, zagori i na otocima (Split,
Solin, Kaštela, Trogir, Vrgorac,
Imotski, Omiš, Makarska, Sinj, Hvar,
Vis, Supetar)

Opći ciljevi

Opći ciljevi

 • Vratiti povjerenje u institucije koje financiraju građani i koje služe kao njihov servis
 •  Mijenjati stereotipe o županijama
 • Upoznati građane s djelokrugom rada i ovlastima županije
Specifični ciljevi

Specifični ciljevi

 • Postići bolju vidljivost i iskoristivost županijskih poticaja,te lakšu dostupnost
 • Smanjiti broj upita zbog dosadašnjih nejasnoća u natječaju
 • Prilagoditi županijski proračun potrebama građana 

Provedba


1. TAKTIKE 

javno predstavljanje projekta u 12 gradova u SDŽ (ravnomjerna pokrivenost) dvosmjerna - neposredna komunikacija

 

 

2. ALATI 

 • natkriveni „štand“ s izloženim promidžbenim materijalom: brošura, letak, promotivni pokloni
 • razglas za događanja i video kamera za snimanje izjava građana
 • konferencija za medije, video i radio spot, organizacija okruglog stola;

 

 3. KOMUNIKACIJSKI KANALI 

web stranica SDŽ, društvene mreže: facebook, twitter, instagram, portali, praćenje kampanje u dnevnom tisku, radio i TV nastupi i neposredna interaktivna komunikacija

 

CILJEVI I PROVEDBA

BOLJA VIDLJIVOST

  Veći interes za natječaje i rad SDŽ za 77%
  izvor: Google Analytics

 


BOLJA KOMUNIKACIJA

  Broj upita i nejasnoća vezanih za natječaje je smanjen za 67%

 

 


VEĆI BROJ PRIJAVA

  porast broja prijava na natječaje, navlastito u odjelu za gospodarstvo i EU fondove, ukupno za 43,7%

 

 

Učinci projekta

 

 • ZA DEMOGRAFSKE MJERE

 

 • ZA GOSPODARSKI RAZVOJ RURALNOG PODRUČJA SDŽ

 

 • ZA POPULACIJSKE MJERE

 

 

 • 51 MEDIJSKA OBJAVA

 

 • U 84% OBJAVA PROJEKT GLAVNA TEMA 

 

 • DOSEG - 2.390.227 STANOVNIKA RH-77% CILJANE DOBNE SKUPINE