Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ: "Građani, budite mirni! Koncentracija plinova ne prelazi granične vrijednosti"

Izvješće br.9. 

o trenutnom stanju kvalitete zraka na području Splita, Kaštela i Solina

Prema Zakonu o zaštiti zraka NN130/11,47/14,61/17 članak 47. i Uredbi o onečišćujućih tvari u zraku NN 117/2012. Prilog 6, izmjerene posljednje trosatne koncentracije plinova na području mjernih postaja Split, Solin, Kaštel Sućurac za plinove SO2 (sumpor IV oksida) i NO2 (dušik IV oksida) NE PRELAZE granične satne vrijednosti, odnosno pragove za koje je potrebno obaviti obavješćivanje građana zbog povišenih vrijednosti.

Na  mjernoj postaji Karepovac vrijednosti sumporovodika H2S su uobičajene, te su NIŽE od Graničnih vrijednosti

Vrijednosti nastavljamo pratiti i dalje i ukoliko dođe do povećanja koncentracija obavijestiti ćemo sve nadležne službe, a prije se ja Službu 112 ! Mjesta panici NEMA!

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo i nadalje kontinuirano prati satne vrijednosti koncentracija plinova u zraku, sukladno Uredbi i Zakonu o zaštiti zraka na svojim mjernim postajama na Karepovcu, Splitu, Solinu i Kaštelima.
U posljednja 24 sata koncentracije praćenih plinova ni u jednom trenutku nisu prelazile dozvoljene granične vrijednosti. 
Razloga za uznemirenost građana nema.
Preporuke koje je NZJZ uputio građanima  ostaju na snazi  zbog  još uvijek prisutnog dima u zraku koji se širi s opožarenih područja.
Sam dim, kao i neugodan miris koji se osjeti u zraku, ne predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ljudi ali može izazvati iritaciju dišnih puteva kao i peckanje u očima stoga se i nadalje preporuča građanima da zatvaraju prozore i vrata, klimatiziraju prostore u kojima borave, posebice ukoliko se radi o kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima i maloj djeci.
U slučaju nužnog izlaska na otvoreni prostor preporuča se usta i nos prekriti maskom ili laganom pamucnom tkaninom a na oči staviti sunčane naočale.
Ove mjere ostaju na snazi do daljnjega.


Nastavni zavod za javno zdravstvo nastavlja s intenzivnim praćenjem plinova u zraku .
 te će o istima obaviještavati javnost.