Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Dana 29. svibnja 2018., pod predsjedanjem predsjednika skupštine Petroslava Sapunara, u dvorani Županije u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta), održana je 11. sjednica županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na početku sjednice Mandatno povjerenstvo podnijelo je Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika. Mandatno povjerenstvo na 6. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2018., utvrdilo je kako je vijećnik Ante Čikotić dopisom zaprimljenim 23. svibnja 2018., stavio svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima. Prema članku 81. stavku 2. Zakona Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Stranka Most nezavisnih lista, zastupana po predsjedniku stranke dopisom od 23. svibnja 2018., za  zamjenika vijećnika Ante Čikotića odredila je Petra Maretića.  Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima, utvrđeno je mirovanje mandata vijećniku  Anti Čikotiću sa danom 23.  svibnja 2018.  iz osobnih razloga. Petar Maretić sukladno članku 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima započinje obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine s danom 23.  svibnja 2018 .

Na sjednici su izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. U savjet mladih izabrani su: Josip Budimir  (Ivan Vitić), Ivan Buljević (Mladen Sorić), Domagoj Goreta (Jure Mihanović), Domagoj Grabovac (Buga Bulj), Klara Ivanko (Matijana Đuka), Ivan Jagnjić (Jure Madunić), Martina Miriam Kovačević (Filip Koščak), Ivana Koludrović (Mateo Patrlj), Josip Perkušić  (Toni Marinac), Mario Podrug  (Matea Kavelj) i Milan Radomiljac (Ivan Vegar). Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije biraju se na razdoblje od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih, te prestankom mandata članu Savjeta mladih prestaje mandat i njegovom zamjeniku. Skupština je donijela Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu. Prihvaćeno je Godišnje izvješće Županijskih cesta Split d.o.o. za 2017., te je donesena Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za uslugu od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2023. veće učestalosti prijevoza na državnoj liniji 9601 ROGAČ - (STOMORSKA-MILNA) - SPLIT i obratno.

Donesene su odluke o izmjenama i dopunama odluka o davanju koncesija:  na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Svirče, predio Sv. Nedjelja, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoporat, otok Biševo, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu k. o. Vis, predio uvala Stončica, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke  na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio Strožanac, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protu), na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Milna, predio ispred bivše tvornice Sardina, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Milna, predio uvala Vlaška, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Okrug, predio Punta, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke  na dijelu k.o. Okrug, predio sportska luka Toć, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Podgora, predio sportska luka „Čaklje“, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Podgora, predio sportska luka „Porat“, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina – javno parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka, Općina Baška Voda, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS B1, CS B2, P1, P2, Kanal TB 1, Kanal TB 2, Kanal K2.1, Kanal K3.1, Incidentni ispust CS B1 i  Incidentni ispust CS B2, na dijelu k.o. Split, predio „Škver“, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke  na dijelu k.o. Stobreč, predio uvala Stobreč, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke  na dijelu k.o. Split, predio sportska luka Marjan, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Mornar, na dijelu k.o. Split, predio Uvala Baluni, Grad Split, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio južni dio sportske luke Mornar, Grad Split, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sjeverni dio sportske luke Mornar, Grad Split, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio jugozapadni dio sportske luke Mornar, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sjeveroistočni dio sportske luke Mornar, na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Matejuška, Grad Split, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Duće, predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat te Odluku o dopuni Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir. Skupština je donijela zaključke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna statuta škola.