HOLISTIC- ADRIATIC HOLISTIC FOREST FIRE PROTECTION- HOLISTIČKI MODEL INTEGRALNE ZAŠTITE OD ŠUMSKIH POŽARA

  ImageHandler (2)-2

 • Početak provedbe projekta
  1.10.2013.
 • Završetak provedbe projekta
  31.3.2016.
 • Ukupna vrijednost projekta
  9.363.801,29 €
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ:
  903.816,90 €


Aktivnosti:

Analiza teritorija (definirani GIS podaci, baza podataka); Sprječavanje i predviđanje požara (24 satno protupožarno video i meteorološko motrenje uz automatsko prepoznavanje pojave požara, uspostava županijskog operativnog centra za nadzor i intervencije, oprema operativnog centra i postavljanje sustava za rano otkrivanje požara (mreža motrilačkih jedinica), uspostava sustava za izračun mikrolokacijskog indeksa opasnosti od požara, uspostava sustava za simulaciju razvoja požara, uspostava i opremanje ''Centra za istraživanje požara''); Dogovor oko načina postupanja u kriznim situacijama (upoznavanje s praksom EU zemalja, definiranje standardiziranih procedura za intervenciju).

Projektni tim

Anđelka Vuković- andjelka.vukovic@dalmacija.hr; 400 003
Matea Kegalj- matea.kegalj@dalmacija.hr; 400 008
Damir Gabgrić- damir.gabric@dalmacija.hr; 400 020

Damir Brčić- damir.brcic@dalmacija.hr; 400-034

Više o projektu Holistic pogledajte na http://www.adriaholistic.eu/