Aktualni mandat vijećnika

SDP

Veljan Radojković

SDP Potpredsjednik Županijske skupštine
Odbor za suradnju sa Hrvatskim iseljenicima, član

Nezavisni vijećnik

Damir Ćosić

Nezavisni vijećnik Potpredsjednik Županijske skupštine
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik

HGS

Petroslav Sapunar

HGS Predsjednik Županijske skupštine
Odbor za lokalnu samoupravu i upravu, predsjednik
Odbor za prosvjetu i kulturu, član petroslav.sapunar@dalmacija.hr

Tajništvo

Senka Bartulović - Vajler

Tajništvo

HDZ

Vice Oršulić

HDZ Odbor za javna priznanja, predsjednik

HDZ

Danica Baričević

HDZ Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, član

HDZ

Ante Pupačić

HDZ Odbor za lokalnu samoupravu i upravu, član

HDZ

Ante Peroš

HDZ Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, član
Odbor za suradnju sa Hrvatskim iseljenicima, član

HDZ

Ivo Sorić

HDZ Odbor za proračun i financije, član

HDZ

Mario Tomasović

HDZ Odbor za ratne veterane, predsjednik

HDZ

Mile Dadić

HDZ Odbor za suradnju sa Hrvatskim iseljenicima, član

HDZ

Dražen Budimir

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HDZ

Ante Sanader

HDZ Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, član

HDZ

Tomislav Buljan

HDZ Odbor za prosvjetu i kulturu

HDZ

Kruno Peronja

HDZ Odbor za statut i poslovnik, član

HDZ

Živko Nenadić

HDZ Odbor za lokalnu samoupravu i upravu, član

HDZ

Luka Kolovrat

HDZ Odbor za prosvjetu i kulturu, član

HDZ

Vlatka Bilobrk Vučemilo

HDZ Odbor za proračun i financije, predsjednik

HDZ

Ivna Grgić

HDZ

HDZ

Ante Bačić

HDZ Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, član

LGB IG

Niksa Jajac

LGB IG Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član
Odbor za proračun i financije, član

LGB IG

Anamarija Jurčev Savičević

LGB IG Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik
Odbor za javna priznanja, član

LGB IG

Aljoša Bašić

LGB IG Odbor za suradnju sa Hrvatskim iseljenicima, član

HSP AS

Sandra Russo Zelenović

HSP AS Odbor za statut i poslovnik, član

LGB IG

Marko Bertolino

LGB IG Odbor za lokalnu samoupravu i upravu, član

HSS

Igor Mornar

HSS Odbor za izbor i imenovanja, član

LGB IG

Robert Vulić

LGB IG Odbor za ratne veterane, član

HSP AS

Kristijan Sindik

HSP AS Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, član

HSS

Mirna Kovačić

HSS

LGB IG

Duje Draganja

LGB IG Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, član
Odbor za prosvjetu i kulturu, član

HGS

Damir Margeta

HGS Odbor za ratne veterane, član

HGS

Katja Jonjić

HGS Odbor za izbor i imenovanja, članica

HGS

Saša Horvat

HGS Odbor za javna priznanja

HGS

Nevenka Bečić

HGS Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za proračun i financije, član

SU

Milica Cipci

SU Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

HSS

Tonči Božanić

HSS Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik

HSU

Marijan Jokanović

HSU Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HNS

Klement Bašić

HNS Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, član

HČSP

Milan Lažeta

HČSP Mandatna komisija, predsjednik
Odbor za javna priznanja, član

HČSP

Marko Skejo

HČSP Odbor za suradnju sa Hrvatskim iseljenicima, predsjednik

Nezavisni vijećnik

Mario Žaja

Nezavisni vijećnik Mandatna komisija, član

HSLS

Anita Šimac Rako

HSLS Odbor za izbor i imenovanja, član
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HDS

Petar Kaćunko

HDS Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, član

BUZ

Neven Pažanin

BUZ

SDP

Nensi Malbaša

SDP Odbor za prosvjetu i kulturu, predsjednik

SDP

Zdravko Mulić

SDP Odbor za proračun i financije, član

SDP

Igor Batošić

SDP Odbor za ratne veterane, član

SDP

Andrea Vrgoč

SDP Odbor za lokalnu samoupravu i upravu,član

SDP

Damir Krstinić

SDP Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

SDP

Sandra Mitrović Nikšić

SDP Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, predsjednik
Odbor za izbor i imenovanja, član

SDP

Morana Bobanac

SDP Mandatna komisija, član

SDP

Vedran Lendić

SDP Odbor za statut i poslovnik, predsjednik
Odbor za javna priznanja, član

 • Ante Bačić (HDZ)
 • Danica Baričević (HDZ)
 • Senka Bartulović - Vajler (Tajništvo)
 • Klement Bašić (HNS)
 • Aljoša Bašić (LGB IG)
 • Igor Batošić (SDP)
 • Nevenka Bečić (HGS)
 • Marko Bertolino (LGB IG)
 • Vlatka Bilobrk Vučemilo (HDZ)
 • Morana Bobanac (SDP)
 • Tonči Božanić (HSS)
 • Dražen Budimir (HDZ)
 • Tomislav Buljan (HDZ)
 • Milica Cipci (SU)
 • Mile Dadić (HDZ)
 • Duje Draganja (LGB IG)
 • Ivna Grgić (HDZ)
 • Saša Horvat (HGS)
 • Niksa Jajac (LGB IG)
 • Marijan Jokanović (HSU)
 • Katja Jonjić (HGS)
 • Anamarija Jurčev Savičević (LGB IG)
 • Petar Kaćunko (HDS)
 • Luka Kolovrat (HDZ)
 • Mirna Kovačić (HSS)
 • Damir Krstinić (SDP)
 • Milan Lažeta (HČSP)
 • Vedran Lendić (SDP)
 • Nensi Malbaša (SDP)
 • Damir Margeta (HGS)
 • Sandra Mitrović Nikšić (SDP)
 • Igor Mornar (HSS)
 • Zdravko Mulić (SDP)
 • Živko Nenadić (HDZ)
 • Vice Oršulić (HDZ)
 • Neven Pažanin (BUZ)
 • Kruno Peronja (HDZ)
 • Ante Peroš (HDZ)
 • Ante Pupačić (HDZ)
 • Sandra Russo Zelenović (HSP AS)
 • Ante Sanader (HDZ)
 • Kristijan Sindik (HSP AS)
 • Marko Skejo (HČSP)
 • Ivo Sorić (HDZ)
 • Anita Šimac Rako (HSLS)
 • Mario Tomasović (HDZ)
 • Andrea Vrgoč (SDP)
 • Robert Vulić (LGB IG)
 • Mario Žaja (Nezavisni vijećnik)