Skriveni habitati (KK.06.1.2.02.0013)

 
 • Početak provedbe projekta:  1.1.2014.
 • Datum potpisa ugovora:  04.05.2018.
 • Završetak provedbe projekta    1.11.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta (HRK)   34.548.821,61
 • Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 31.880.447,35
 • Bespovratna sredstva: 19.475.727,09 kn

Općenito o projektu:
Splitsko-dalmatinska županija nositelj je EU projekta pod nazivom Skriveni habitati koji se provodi u sklopu poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ objavljenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi u suradnji s ukupno sedam partnera;  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i Krš, Općina Dugopolje, Grad Kaštela, Grad Split, Turistička zajednica Općine Dugopolja, Turistička zajednica Grada Kaštela i Turistička zajednica Grada Splita.

Projektne aktivnosti provodit će se na području Grada Splita, Grada Kaštela i Općine Dugopolje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Projekt će obuhvatiti  turističku valorizaciju putem interpretacije staništa iz sljedećih područja prirodne baštine:

 •     Spomenik prirode (rijetki primjerak drveća) Maslina u Kaštel Štafiliću
 •     Ekološka mreža Natura 2000:
 •     HR2001352 Mosor
 •     HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora

Prostor Mosora uglavnom je nevaloriziran u turističkom smislu, a lokalnom su stanovništvu slabo poznate njegove prirodne vrijednosti i razlozi njihove zaštite što predstavlja jedan od oblika izravne i neizravne ugroze za strogo zaštićene, ugrožene i osjetljive vrste, stanišne  tipove i staništa. S druge strane, unatoč položaju u Gradu Kaštelima, spomenik prirode Maslina u Kaštel Štafiliću stara oko 1500 godina turistički je također slabo valorizirana pri čemu se posjetiteljima prezentira samo manji dio njihove vrijednosti. 

Projekt će obuhvatiti interpretaciju staništa u različitim mjerilima; od mikrohabitata kakve je moguće pronaći unutar stabla Masline, preko mezohabitata u krškom podzemlju (speleološkim objektima) i vrlo raščlanjenoj krškoj površini do makrohabitata na planini Mosoru.

Projekt obuhvaća izgradnju :
 1. Centra za posjetitelje u Dugopolju
 2. Interpretacijske infrastrukture  Mosor-Sjever   - radi se o stazi kroz prirodu sa svojom centralnom edukativnim ''odmorištem'' idealnim za školu u prirodi  i ugodno turističko razgledavanje.
 3. Interpretacijske infrastrukture Mosor-Jug - radi se o stazi kroz prirodu sa svojom centralnom edukativnim ''odmorištem'' idealnim za školu u prirodi i ugodno turističko razgledavanje.
 4. Interpretacijski Info punkt – Maslina – Na lokaciji stoljetne Masline u Kaštel Štafiliću uredit će se svojevrsno edukativno '' odmorište''  idealno za školu u prirodi i ugodno turističko razgledavanje.

Ciljevi projekta su :
 1. Razvoj edukacijsko-interpretacijske infrastrukture radi stvaranja sustava upravljanja posjetiteljima te održive turističke valorizacije elemenata prirodne baštine
 2. Unaprjeđenje turističke vidljivosti zaštićenih dijelova prirode
 3. Jačanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštite prirodne baštine među posjetiteljima

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Splitsko-dalmatinske županije.

Kontakt osoba za  više informacija:
Stipe Čogelja, voditelj projekta
021/ 400-029