E-CITIJENS

 • Početak provedbe projekta:  1.1.2019.
 • Završetak provedbe projekta:  30.06.2021
 • Ukupna vrijednost projekta:  2.846.100,00 €
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije:  316.110,00 €
Projektni partneri
 1. Splitsko-dalmatinska županija
 2. Sveučilište u Splitu
 3. Zadarska županija
 4. Jadransko Jonska Euroregija
 5.  Regija Molise
 6.  Regija Veneto
 7.  Općina Pescara
 8.  Sveučilište u Bologni
 9.  Eurelations Geie
 10.  Grad Dubrovnik

Opis projekta

Projekt E-CITIJENS je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje kroz projekt E-CITIJENS čiji je glavni cilj povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

Opći cilj projekta:

Projekt se bavi navedenim izazovima na način da osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.

Projekt nastoji razviti prekograničnu platformu za integriranje podataka o upravljanju u kriznim situacijama koji dolaze iz više izvora, uključujući i one koje pružaju građani putem društvenih medija. Na taj način mogu se brže proizvesti informacije i omogućiti građanima i službama civilne zaštite da učinkovito spriječe i / ili reagiraju na prirodne i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Očekivani projektni rezultati:

Projekt nastoji ostvariti gore navedene ciljeve kroz prekograničnu suradnju kako bi:

 I.  stvorio brz i učinkovit sustav potpore odlučivanju za civilnu zaštitu;

II.  napravio, održao i ažurirao javni „real-time“ kanal o pojavama rizika i ugroza kroz prikupljanje i obradu  informacija koje građani dobrovoljno pružaju putem društvenih medija (građansko novinarstvo);

III. provodio podizanje svijesti građana o intervencijama kako bi oni djelovali kao „aktivni senzor“ za izvanredne situacije putem društvenih medija.


Više informacija na:
Link na web stranicu projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/e-citijens 
Link na Facebook stranicu: https://www.facebook.com/E-Citijens-Project-2323491174383640/ 
Link na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCc0NOkkUf9DEMZvyHVIUq_A 

Novosti vezane za projekt

E-CITIJENS Newsletter #4
Radionica izgradnje kapaciteta projekta E-CITIJENS uspješno organizirana u Splitu 26. i 27. lipnja 2022.
Uspješno organiziran trening EDSS operatera projekta E-CITIJENS 24. lipnja 2022.
13456Zadnji