Search
Card image cap

Rođen 25. rujna 1972. godine u Aržano, Općina Cista Provo. Osnovnu školu završio je Aržanu. Srednju Tehničku školu za zanimanje strojarski tehničar završava u Splitu.
Godine 1996. diplomirao je na Ekonomskom fakultet smjer makroekonomija, a 2005. na istom fakultetu magistrirao na temi „Upravljanje kompenzacijama u građevinskim poduzećima“.

Na poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvu u t.d. Dal-kon ing d.o.o. Split radi od 1998. pa do 2002. kada je imenovan financijskim direktorom.
Od 2003. pored ove dužnosti imenovan je za direktora Općih poslova društva sa ingerencijom nad svim odjelima i funkcijama društva.

Godine 2009.godine, osniva vlastito trgovačko društvo za savjetovanje, računovodstvo i financijske poslove.

"Poslovna Hrvatska" dodjeljuje mu priznanje "Najuspješniji poduzetnik u 2010. godini".

Oženjen suprugom Marijom, otac troje djece.

Djelokrug poslova