Povjerenstvo za zastitu prava pacijenata

Naslov  
Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko - Dalmatinske županije
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o zdravstvenoj zaštiti