Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24. st. 2. toč. 2. i iz članka 28. Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Verzije

1 Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24. st. 2. toč. 2. i iz članka 28. Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 17,4 KB