Search

Dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Verzije

1 Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 8,3 MB