Postupci jednostavne nabave

USLUGA PROVEDBE JAVNE KAMPANJE ZA PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI ČITANJA "ZA DOBRE VIBRE - ČITAJ LIBRE", E-BAG-95/22

  • Broj nabave: E-BAG-95/22
  • Datum objave: 04.07.2022.
  • Datum dostave: 13.07.2022. do 13:00 sati

Dokumenti za preuzimanje