15. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
12. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2024.godinu
8. 7. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio Punta, Grad Omiš
5. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa razvoja turističkih zajednica na području SDŽ u 2024. g.
4. 7. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. g.
4. 7. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za luku posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Kaštel Sućurac, predio Sokolana
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
27. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
27. 5. 2024.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ za 2024. g.
15. 5. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Slavinjina, Općina Milna
14. 5. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru – uvala Lučica, Općina Milna
26. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
22. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Modre špilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, Grad Komiža
3. 4. 2024.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Stobreč, Grad Split
5. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 5.3.2024. do
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području SDŽ u 2024.g.
5. 3. 2024.
Javni poziv za podnošenje prijava u svezi davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole na pomorskom dobru
4. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 4.3.2024. do
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja razvoja turističkih zajednica na području SDŽ u 2024. g.
1. 3. 2024.
Prijave na natječaj traju od 1.3.2024. do 2.4.2024.
Javni poziv za sufinanciranje manifestacija i projekata udruga iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2024. g.
29. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.2.2024. do 30.3.2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.
22. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.2.2024. do 25.3.2024.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu
1345Zadnji