29. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 29.2.2024. do 30.3.2024.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.
22. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 22.2.2024. do 25.3.2024.
Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu
19. 2. 2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2024. godini
16. 2. 2024.
Prijave na natječaj traju od 16.2.2024. do 18.3.2024.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu
10. 1. 2024.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije
15. 12. 2023.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2023.g.
30. 10. 2023.
Javni poziv prijava za sudjelovanje u Dalmacija storytelling destinacija programu za interpretatore baštine kroz inicijalnu edukaciju pod nazivom Certificiranje Interpretatora baštine
18. 9. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i ugostiteljskih terasa (štekata), na dijelu k.o. Žedno, predio Sveti Križ, Grad Trogir
4. 9. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Grad Omiš
1. 9. 2023.
Rezultati Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinske županiju u 2023. godini
1. 9. 2023.
Rezultati Javnog poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
25. 8. 2023.
Rezultati Javnog poziva udrugama građana i turističkim zajednicama SDŽ na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ za 2023.
26. 7. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža
25. 7. 2023.
Rezultati Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa sufinanciranja projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
20. 7. 2023.
Program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
14. 7. 2023.
Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu
11. 7. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava), ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina
5. 7. 2023.
Rezultati javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2023. g.
28. 6. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
21. 6. 2023.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
2. 5. 2023.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini
1345Zadnji