Search

Natječaj

4. studenog 2022.

Rezultati po javnom pozivu iz Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2022.