2. travnja 2020.

ODLUKA o poništenju Natječaja za financiranje međunarodnih i domaćih IT konferencija u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2020. godini