Obavijesti

TEHNOLOŠKI CENTAR SPLIT - SMANJITI NEZAPOSLENOST

Na sastanku su članovi Uprave dr.sc. Sven Gotovac, Ante Vuković, dr.sc. Ivica Veža, dr.sc. Hrvoje Dujmić i predsjednik Nadzornog odbora Boro Malinić upoznali splitsko-dalmatinskog župana Antu Sanadera s radom Tehnološkog centra. Osim župana na sastanku su sudjelovali i zamjenica župana Anđelka Vuko, v.d.pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Božo Sinčić sa suradnicima i dekan FESB-a dr.sc. Dinko Begušić.

Župan je istaknuo važnost postojanja Tehnološkog centra Split koji kao jednu od svojih najvažnijih zadaća ima poticanje osnivanja i inkubaciju tehnološki orijentiranih tvrtki. Stoga su Županija i Sveučilište u Splitu jedni od osnivača Tehnološkog centra, i Županija upravo u suradnji Sveučilišta i gospodarstva vidi priliku za iskorak prema smanjivanju nezaposlenosti i povećanju proizvodnje.

Dobra suradnja koju Županija ima s Tehnološkim centrom nastavit će se i ubuduće na zajedničkim projektima od kojih župan Sanader posebno ističe važnost nastavka rada na restrukturiranju gospodarstva, a poglavito brodograđevne industrije.

- Županija će biti logistika prema Vladi i ministarstvima kako bi se došlo do novca za određene projekte, a cilj nam je smanjivanje brojke od 40 tisuća nezaposlenih u Županiji, te omogućavanje posla onima koji diplomiraju na fakultetima - rekao je župan Sanader, naglasivši posebno značenje razvojne agencije, koju će Županija osnovati u suradnji s Gradom Splitom i čija će uloga biti iznalaženje konkretnih programa i aktivnosti.
                                                                                 

                    Ana Đeldum