Novosti

Župan u obilasku lokacije novog doma za umirovljenike u Dragljanama

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić i gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg obišli su danas zgradu nekadašnje područne škole u mjestu Dragljane pored Vrgorca, koja će biti kandidat za financiranje iz nove financijske omotnice kako bi se prenamijenila u dom za umirovljenike. 

Župan je naglasio kako je za taj objekt Splitsko-dalmatinska županija, ne računajući na novi operativni program, već davno ishođila građevinsku dozvolu. “U suradnji s Gradom Vrgorcem i gradonačelnikom Milom Hercegom smo dogovorili da će oni biti nositelji, a mi ćemo biti obvezni podupiratelji. Naša javna ustanova RERA će provoditi aplikaciju u ime Grada Vrgorca. Strateški promišljajući domove za umirovljenike na području Splitsko-dalmatinske županije ovdje već imamo pripremljenu građevinsku dozvolu, lokaciju i objekt te se nadamo da će ovo biti jedan od onih projekata koji će proći. To ne isključuje našu potporu i drugim lokalnim zajednicama s područja Splitsko-dalmatinske županije koje budu pripremljene do konca javnoga poziva”, rekao je župan. 

Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg rekao je da bi budući dom trebao imati oko 90 kreveta za korisnike. “Ovo je jedan jako vrijedan projekt za naš grad, za ruralni razvoj i za ovaj dio Splitsko-dalmatinske županije. Tu bismo imali potrebu i za zapošljavanjem novih djelatnika. Ovo je nešto jako dobro i jako vrijedno za stanovnike ovoga kraja, ali i za one kojima je to najpotrebnije”, zaključio je Herceg. 

Javni poziv za izgradnju i opremanje umirovljeničkih domova je u tijeku, a financijska alokacija je gotovo 50 milijuna eura.