27. listopada 2020.

Održana 36. sjednica Županijske skupštine

Dana 26. listopada u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, pod predsjedanjem predsjednika skupštine Petroslava Sapunara održana je 36. sjednica Županijske skupštine splitsko-dalmatinske županije. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2020. Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog  plana i Plana građenja  i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini. Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska – Makar i k.o. Veliko Brdo, predio ispred teniskog centra i hotela Riviera, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta, na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Meteor i Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta, tobogana i plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj.  Doneseni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna statuta škola.