25. veljače 2019.

Prihvaćen Program rada Županijske skupštine za 2019. godinu

S dnevnog reda sjednice Županijske skupštine povučena je točka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru na predjelu Bajnice u Krilu Jesenice u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma koju je zatražila tvrtka 'Blue pearl'. Mali brodari iz Krila Jesenice su se okupili pred Domom za starije i nemoćne na Zenti prije sjednice kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo tom namjerom. Župan Blaženko Boban odlučio je povući spomenutu točku s Dnevnog reda. Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, pojasnio je kako se točka povlači jer se župan mora dodatno konzultirati s načelnikom Općine Dugi rat, budući da brodari traže prenamjenu dijela luke iz sportske luke u luku otvorenu za javni promet, a što bi im omogućilo legalno privezivanje brodica u luci. 

Prihvaćena je i dopuna Dnevnog reda slijedećim točkama: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Gradac i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac-Podstrana.

U sklopu aktualnog sata 19. sjednice Županijske skupštine između ostalog govorilo se o koncesijama na pomorskom dobru, Omiškoj obilaznici, nadvožnjaku na Širini kao i čvoru Mravinci - TTTS. Županijski vijećnik stranke Pametno, Igor Skoko pitao Stipu Čogelju, privremenog pročelnika Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, zašto nije pokrenut postupak oduzimanja koncesije na Benama tvrtki Nacional koja je u vlasništvu Igora Sapunara.

-Upravni odjel za turizam i pomorstvo provodi zakone RH. Istina je da je tvrtka koja ima koncesiju na Benama u blokadi, ali nismo išli u postupak za oduzimanje koncesije jer su potraživanja, prema podacima FINA-e, namirena. Međutim, postoji rok od 60 dana da ta sredstva sjednu na račun Županije. Ako se to ne dogodi u propisanom roku, na sljedećoj sjednici će se svakako naći prijedlog o oduzimanju koncesije-- odgovorio je privremeni pročelnik Čogelja.

Ljubomir Erceg, vijećnik liste Mosta iz Vrgorca, je tražio od župana da navede pet projekata Hrvatskih cesta po prioritetima izgradnje.

-Tražili ste pet, a ja ću vam nabrojati šest projekata. Prvi je novi ulaz u Split, čvor Vučevica, A1, tunel Kozjak, čvor na DC8, Kaštela, trajektna luka, drugi projekt je nova multimodalna platforma splitske aglomeracije Split – Stobreč - Dugi rat - Omiš, treći je izgradnja spojne ceste čvor Zagvozd - Imotski, granica BiH, četvrti je poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara, Poljica - Sućuraj - Drvenik, čvor Ravča, kao i projekt izgradnje spojne ceste Dicmo- obilaznica Križnice. Kao posljednji ističem rekonstrukciju raskrižja Širina u Solinu - kazao je župan te dodao kako se prethodno moraju riješiti i neki problemi poput luke u Sućurju koja bi u ožujku trebala započeti s građenjem, duž otočna prometnica Jelsa-Sućuraj, ali i problem luke u Drveniku gdje je lokalna zajednica opstruirala projekt blokirajući lokaciju koja se nalazila na lokacijskoj dozvoli.

-To su preduvjeti da krenemo intenzivnije u rješavanje problema čvor Ravča - Drvenik. Njegovo financiranje planirano je iz Operativnog programa 2020-2027. i to kao primarni projekt, a do tada se nadamo kako ćemo i ove dvije luke dovesti u funkciju, kao i duž otočnu prometnicu - odgovorio je vijećniku Ercegu župan Boban.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu i Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Prihvaćeno je  Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. kao i Odluka dopunama Odluke o prijedlogu mreža srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija. Donesena je Odluka o osnivanju Koordinacije za ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije te je prihvaćeno Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2018.. Skupština je donijela Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije te Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Modre spilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice (zapadni dio), Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget, predio ispred kampa Belvedere, Općina Seget, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru uz svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-privezišta na dijelu k.o. Podstrana, predio ispred hotela Lav, Općina Podstrana , Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat i Oduku  poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Općina Gradac.

Donesen je Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Trogiru, Kneza Domagoja 1, u Splitu, Kačićeva 5 te u Splitu Klaićeva poljana 1.

Vijećnici su prihvatili Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Gradac i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac-Podstrana.