2. UDRUGE GRAĐANA

Naslov  
PRIMJERI POZIVA I ZAPISNIKA
ZAKLADE
1. Vodic za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
10. Nomenklatura_sportova_i_sportskih_grana_-_19.2 (2)
11.Zahtjev za izvadak iz registra udruga
12. Prilozi zahtjevu za upis u registar udruga
13. Prilozi zahtjeva za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske
14. Prilozi Zahtjevu za upis u registar stranih udruga
15. Prilozi zahtjeva za upis promjena u registar stranih udruga
16.Ministarstvo financija - Porezni status neprofitnih pravnih osoba - uputa o postupanju
17 Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava
18. Mišljenje Ministarstva turizma vezano uz putovanje sportaša na pripreme i natjecanje
2. Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za registraciju udruga
3. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 1)
3. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 1)
4. Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge(obr 2)
5.Zahtjev za upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske (obr.3)
6. Zahtjev za upis u registar stranih udruga u Republike Hrvatske (obr.4)
7. Zahtjev za upis promjena u registar stranih uduga u Republici Hrvatskoj (obr. 5)
8.Popis ciljanih skupina
9.Klasifikacija djelatnosti
IZJAVA O NEOSUĐIVANJU- osnivac (članak 11. stavak 7. i 8.)
IZJAVA O NEOSUĐIVANJU- osoba ovlaštena za zastupanje-likvidator (članak 19. stavak 2. i 3.)
IZJAVA-OSOBA OVLAŠENA ZA ZASTUPANJE-skraćeni postupak (članak 51.- stavak 1.)
IZJAVA-SKRAĆENI POSTUPAK-izvrsno tijelo (članak 51. stavak 1.)