Tim za kvalitetu

 • IVAN PARČINA, stru.spec. javne uprave, Voditelj sustava upravljanja kvalitetom
 • SENKA BARTULOVIĆ-VAJLER, dipl. pravnik, Koordinator sustava upravljanja kvalitetom

Članovi Tima sustava upravljanja kvalitetom:
 • IVANA SUČIĆ, dipl. oec., za UO za društvene djelatnosti
 • JELENA TOKIĆ, dipl. pravnik, za UO za financije
 • IVO MUŽINIĆ, dipl. oec., za UO za turizam i pomorstvo,
 • SANJA ETEROVIĆ, dipl. ing., za UO za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
 • SANDRA MARETIĆ, dipl. ing. građ., za UO za graditeljstvo i prostorno uređenje,
 • KATARINA ŠUTA, dipl. ing. , za UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
 • ANTE STRINIĆ, stručni prvostupnik (baccalaureus) ing. strojarstva, za UO zajedničkih poslova,
 • JASMINKA TODORIĆ, oec., za UO za financije,
 • NELA NORAC KEVO, dipl. oec., za UO za financije,
 • ANA-MARIJA ŠKORIĆ, prof. za Tajništvo Županije.

Voditelj sustava upravljanja kvalitetom obavlja slijedeće:
 • odgovoran je za koordiniranje aktivnosti vezanih uz uspostavu i razvoj sustava kvalitete,
 • radi na osiguranju nužnih procesa za uspostavu, primjenu i održavanje sustava kvalitete,
 • predlaže potrebne mjere za poboljšanje sustava i
 • radi na osiguranju promocije svijesti o politici kvalitete.

Koordinator sustava upravljanja kvalitetom obavlja slijedeće:
 • djeluje prema smjernicama Voditelja sustava upravljanja kvalitetom,
 • odgovoran je za provedbu organizacijskih politika i procedura vezanih za sustav,
 • koordinira radnjama na implementaciji i unapređenju sustava kvalitete , te obavlja i ostale poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članovi Tima sustava upravljanja kvalitetom zaduženi su za:
 • djelovanje u skladu s zadacima prema dogovoru i zaključcima sa sastanka Tima sustava upravljanja kvalitetom.