Dokumenti

Procjeniteljsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/2015) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine, a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.

Procjeniteljsko povjerenstvo sukladno Zakonskim odredbama obavlja sljedeće poslove:

  • daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podatcima i drugim podatcima koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena;
  • daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s predloženim pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina (Izvješće o tržištu nekretnina) za svoje područje nadležnosti;
  • daje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe;
  • vrši razmjenu približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima i dr.

Zahtjeve procjeniteljskom povjerenstvu s popratnom dokumentacijom dostavljaju se s naznakom (procjeniteljski elaborati dostavljaju se elektronski)

PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO Splitsko - dalmatinske županije
na adresu Split, Domovinskog rata 2 ili
na email adresu procjeniteljsko.povjerenstvo@dalmacija.hr.

Izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena kao i izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti i iz sustava eNekretnine izdavati će  Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije.

Člankom 57.st.1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma. Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“

PPSDŽ, Splitsko – dalmatinska županija, Službeni glasnik 135/15

Informacijski sustav tržišta nekretnina – eNekretnine