Izjava o pristupačnosti

Splitsko-dalmatinska županija nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Splitsko-dalmatinske županije koje se nalazi na adresi https://www.dalmacija.hr/ .

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.dalmacija.hr/  djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže <alt> atribute
  • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže kratki tekstualni opis
  • Navigacija kroz glavni izbornik se vrši prelaskom preko poveznice
  • Pojedine poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način
  • Pojedine poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
  • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Splitsko-dalmatinska županija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Splitsko-dalmatinske županije. Izjava je zadnji put preispitana 21. listopada 2020. Splitsko-dalmatinska županija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Splitsko-dalmatinsku županiju. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: sluzbenik.za.informiranje@dalmacija.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .