15. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 4350/1 (formira se od 4350), k.o. Žrnovnica
15. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije građevine društvene namjene, OŠ „Žrnovnica“ na k.č.br. 4941 i k.č.br. 4942, k.o. Žrnovnica
12. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne građevine – proizvodna hala na k.č.br. 5794/1, k. o. Klis
12. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambeno-poslovnog kompleksa na k.č.br. 2452/1, k.o. Stari Grad
12. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 4350/2 (formira se od 4350), k.o. Žrnovnica
12. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1760/6, k.o. Hvar
11. 4. 2024.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta X. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
10. 4. 2024.
IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 2024.
10. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije građevine društvene namjene - dječji vrtić Tratinčica, Žrnovnica, na k.č.br. 3883, Žrnovnica
10. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u gradskom parku u Trilju na dijelu k.č.br. 2116/2, k.o. Košute
5. 4. 2024.
Odluka o organizaciji rada na punktovima posebnog dežurstva Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na dan izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru 17. travnja 2024. godine.
5. 4. 2024.
2. UP/I 352-01/24-0004/0025 Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1326/20, k.o. Kučine
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne zgrade ugostiteljske namjene – konoba na k.č.br. 744/4, dio 745/1, 745/2, 749, k.o. Gala
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zadvarje
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s bazenom na k.č.br. 46/2, k.o. K. Kambelovac
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje 3 slobodnostojeće stambene građevine na k.č.br. 1140/1, k.o. K. Kambelovac
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine (Pr + 1) sa tri stana i pomoćne građevine na k.č.br. 1504/3 i 1505/4, k.o. Jelsa
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade sa bazenom na k.č.br. 2209/3, k.o. Klis
4. 4. 2024.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene stambene zgrade B2 na k.č.br. 1102/43 i dijelu k.č.br. 1102/1331, k.o. Kaštel Gomilica
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene stambene zgrade A1 na k.č.br. 1102/43 i dijelu k.č.br. 1102/1331, k.o. Kaštel Gomilica
Prvi579Zadnji